Doç. Dr. OSMAN KARA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. OSMAN KARA

T: (0282) 250 4904

M okara@nku.edu.tr

W okara.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1996-2002
Tez: KUR´AN´DA İNSAN TİPLERİ (2002)
Yüksek Lisans
Üniversite: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1994-1996
Tez: ÂLÛSδNİN RÛHU´L-MEÂNÎ ADLI TEFSİRİ´NİN 14-16. CİLTLERİNİN FİHRİSTİ (1996)
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLAHİYAT PR.
Öğrenim Yılları: 1982-1986
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / TEFSİR ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2015-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TEFSİR ANABİLİM DALI
2014-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
SAKARYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL DİSİPLİN KURULU MILLI EGITIM BAKANLIGI 2010-2013
OKUL MÜDÜRÜ SAKARYA ADAPAZARI KARAOSMAN ORTA OKULU 2010-2013
YÖNETİCİLİK SAKARYA SABİHAHANIM İLKÖĞRETİM OKULU 1994-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı / Temel İslam Bilimleri
Tefsir
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARA O., MEALLERİN GİRİŞLERİ ÜZERİNE TESPİTLER VE ÖNERİLER, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 3, ss. 14-44, 2017.
Özgün Makale İSAM- İDEALONLİNE-ASOS INDEX-ACADEMİC KEYS-JOURNAL FACTOR-SCİENTİFİC WORLD INDEX- J-GATE
2. KARA O., OSMANLIDA TEFSİR HAŞİYESİ GELENEĞİ:ATUFİ ÖRNEĞİ, DERGİABANT (AİBU İLAHİYAT DERGİSİ, cilt 5, ss. 41-65, 2017.
Özgün Makale ASOS Erişim Linki
3. KARA O., TEORİ VE UYGULAMA AÇISINDAN MEALLERİN GİRİŞLERİ, İLTED Atatürk Ü. İlahiyat Tetkikleri Dergisi, ss. 9-30, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
4. KARA O., ADEM İ ŞİRKE BULAŞTIRMAKYA DAAYETLERİ METNİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE ANLAMAK A RAF 7 189 190 ÖRNEĞİ, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 7-29, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. KARA O., BAKARA 184 AYETİN MEÂLİ ÜZERİNDEN HÜSEYİN KAZIM KADRİ NİN NÛRU L BEYÂN INA BİR BAKIŞ, SAKARYA Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 16, ss. 89-106, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM, ASOS, EBSCOHOST Erişim Linki
6. KARA O., KUREYŞ SÛRESİNİ HZ İBRAHİM İN DUASI BAĞLAMINDA OKUMAK, KAFKAS Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 1, ss. 1-20, 2014.
Özgün Makale
7. KARA O., KUR AN IN KUTSAL KİTAPLARLA İLİŞKİSİ, GÜMÜŞHANE Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 148-168, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. KARA O., VAHİDÎ VE TEFSÎRİNDEKİ METODU, GÜMÜŞHANE Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 296-316, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
9. KARA O., KUR AN DA ZEBÛR, DEÜ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 1, ss. 281-303, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN, EBSCOHOST
10. KARA O., FERÂHÎ NİN MÜFREDÂTU L KUR ÂN I VE GARÎBU L KUR ÂN İLMİNDEKİ YERİ, GÜMÜŞHANE Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 1, ss. 189-216, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
11. KARA O., KUR ÂN A GÖRE İNSAN ŞAHSİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER, SAKARYA İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 14, ss. 1-24, 2012.
Özgün Makale EBSCOHOST,TR DİZİN,ASOS
12. KARA O., MÜFESSİRLERİN SAHÎH YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ, DİNBİLİMLERİ, cilt 11, ss. 73-94, 2011.
Özgün Makale Erişim Linki
13. KARA O., KUR AN DA CEMEL KELİMESİNİN OKUNUŞ VE ANLAMI ÜZERİNE, SAKARYA İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 13, ss. 85-103, 2011.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCOHOST,ASOS
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KARA O., KUR´AN´DA İNSAN DAVRANIŞLARI, Yayın Yeri: ARK, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KARA O., KUR´AN´DA CEHENNEM, Yayın Yeri: Ravza, 2014.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , KURAN\'\'DA BİR BABA MODELİ: HZ. LOKMAN, İslam ve Model İnsan (26.04.2018-27.04.2018).
Tam metin bildiri
2. KARA O., KUR´AN YORUMUNDA NÜZUL SÜRECİNİ TAKİP ETMENİN İMKAN VE SINIRLARI, İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU (08.05.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
3. KARA O., MODERN KURAN YORUMUNUN ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNCENİN ARKAPLANI, İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU (08.05.2017-10.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KARA O., ATÛFÎ’NİN BEYZÂVÎ TEFSİRİNE YAZDIĞI MİR’ÂTU’T-TE’VÎL ADLI HAŞİYESİ, AMASYA ALİMLERİ SEMPOZYUMU (21.04.2017-22.04.2017).
Tam metin bildiri
5. KARA O., KUR’AN’IN MÜMİN KİŞİLİK İNŞASI, Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu (10.06.2016-12.06.2016).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ELEKTRONİK (01.06.2017-).
Ulusal Dergi ASOS
2. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ELEKTRONİK (15.12.2017-).
Ulusal Dergi ASOS
3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ELEKTRONİK, Editör (01.10.2016-).
Ulusal Dergi
4. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ELEKTRONİK (01.06.2016-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
5. Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Üniversite.
Ulusal Dergi
6. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİAYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yayın Yeri: ELEKTRONİK (01.12.2015-).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Yayın Hakemlikleri
1. İHYA (01.01.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ebsco
2. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
3. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. EKEV AKADEMİ DERGİSİ.
Ulusal Dergi
5. SAKARYA İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi EBSCO
6. TOKAT İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
7. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
8. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
9. SAKARYA İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
10. NAMIK KEMAL Ü.İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ASOS, İSAM
11. SÜTÇÜ İMAM Ü.İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi İSAM, SOBİAD
12. AĞRI İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
13. BOLU İLAHİYAT FAKÜLTESİDERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU, Yer:KAHRAMANMARAŞ, Düzenleyenler:SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, 26.04.2018-27.04.2018.
İSLAM VE YORUM, Yer:MALATYA, Düzenleyenler:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, 08.05.2017-10.05.2017.
Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu, Yer:AMASYA ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 21.04.2017-23.04.2017.
Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri, Yer:ORDU ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:Ordu İlahiyat Fakültesi, 10.06.2016-12.06.2016.
İlahiyat Fakültelerinde Arapça Eğitimi ve Araştırmaları, Yer:KONYA, Düzenleyenler:Konya İlahiyat Fakültesi ve TİMAV, 06.06.2013-08.06.2013.